Издания в Станфорд 2023, Декември

Пацифизъм

Пацифизъм

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. пацифизъм За първи път публикуван на 6 юли 2006 г. Пацифизмът е ангажимент за мир и противопоставяне на войната. Нашият обикновен език позволява разнообразен набор от вярвания и ангажименти да се държат заедно под общата рубрика на пацифизма.

Временна логика

Временна логика

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Временна логика Публикувана за първи път на 29 ноември 1999 г.; съществена ревизия Thu 7 февруари 2008 г. Терминът "Временна логика" се използва широко за покриване на всички подходи за представяне на времевата информация в логическа рамка, а също и по-тясно, за да се отнася конкретно към модално-логическия тип подход, въведен около 1960 г.

Принципът на общата причина на Райхенбах

Принципът на общата причина на Райхенбах

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Принципът на общата причина на Райхенбах За първи път публикуван на 23 септември 1999; съществена ревизия сря 18 август 2010 г. Да предположим, че два гейзера, на разстояние около една миля, изригват на нередовни интервали, но обикновено изригват почти точно по едно и също време.

Раса

Раса

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография раса Публикувана за първи път сряда, 28 май 2008 г.; съществена ревизия сря 19 октомври 2011 г.

Причинно-следствени процеси

Причинно-следствени процеси

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Причинно-следствени процеси Публикувана за първи път на 8 декември 1996 г.; съществена ревизия пн септември 10, 2007 Взимайки своята точка на отклонение от онова, което науката ни казва за света, а не от ежедневната ни концепция за „процес“, философите, заинтересовани да анализират причинно-следствените процеси, са склонни да видят основната задача да различават причинно-следствените процеси като ра

Вероятна причина

Вероятна причина

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Вероятна причина Публикувана за първи път пет юли 11, 1997; съществена ревизия пт 6 септември 2002 г. „Вероятна причинно-следствена връзка“обозначава група от философски теории, които имат за цел да характеризират връзката между причина и следствие, използвайки инструментите на теорията на вероятностите.

Социална епистемология

Социална епистемология

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Социална епистемология Публикувана за първи път от 26 февруари 2001 г.; съществена ревизия пет авг 18, 2006 Социалната епистемология е изучаването на социалните измерения на знанието или информацията.

Категории на Аристотел

Категории на Аристотел

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Категории на Аристотел За първи път публикуван на пет септември 7, 2007 Категориите на Аристотел са изключително важно произведение на философията. Той не само представя основата на собственото философско теоретизиране на Аристотел, но е оказал несравнимо влияние върху системите на много от най-големите философи в западната традиция.

Средновековни теории за причинно-следствената връзка

Средновековни теории за причинно-следствената връзка

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Средновековни теории за причинно-следствената връзка Публикувана за първи път на 10 август 2001 г.; съществена ревизия вт. 18 август 2009 г. Причинността играе важна роля в средновековната философска писменост:

Причинно определяне

Причинно определяне

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Причинно определяне За първи път публикуван на 23 януари 2003 г.; съществена ревизия Thu 21 януари 2010 г. Причинният детерминизъм е, грубо казано, идеята, че всяко събитие се налага от предшестващи събития и условия, заедно със законите на природата.

Да бъдеш и да станеш в съвременната физика

Да бъдеш и да станеш в съвременната физика

Да бъдеш и да станеш в съвременната физика За първи път публикува сря 11 юли 2001 г.; съществена ревизия вт 5 септември 2006 г. Времето ли тече или изтича или минава? Бъдещето или миналото са толкова реални, колкото настоящето? Тези метафизични въпроси се обсъждат повече от две хилядолетия, без да се вижда резолюция.

Mencius

Mencius

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Цитирайте този запис | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Mencius Публикувана за първи път Sat Oct 16, 2004; съществена ревизия вт. 7 декември 2010 г.

Fictionalism

Fictionalism

Fictionalism Публикувана за първи път на 30 март 2007 г. Временно, фикционализмът за регион на дискурса, като етика или математика, може да бъде характеризиран като възглед, че твърденията, направени в рамките на този дискурс, не се разглеждат най-добре като целта на буквалната истина, но по-добре се разглеждат като своеобразна „измислица“.

Причини за действие: агент-неутрален срещу агент-относител

Причини за действие: агент-неутрален срещу агент-относител

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Причини за действие: агент-неутрален срещу агент-относител Публикувана за първи път на 11 август 2005 г.

Модели в науката

Модели в науката

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Модели в науката Публикувана за първи път на 27 февруари 2006 г.

Философията на компютърните науки

Философията на компютърните науки

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Философията на компютърните науки Публикувана за първи път пет декември 12, 2008 Философията на компютърните науки ( PCS) ) се занимава с философски въпроси, възникващи от размисъл върху същността и практиката на академичната дисциплина на компютърните науки.

Калици и Тразимах

Калици и Тразимах

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Калици и Тразимах За първи път публикуван сря 11 август 2004 г.

Обосновка Логика

Обосновка Логика

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Обосновка Логика Публикувана за първи път сря 22 юни 2011 г.; съществена ревизия сря 20 юли 2011 г.

Рая и ада

Рая и ада

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Рая и ада Публикувана за първи път пет октомври 2003 г.; съществена ревизия пн октомври 6, 2008 Езикът на небето и ада, както и доктрините, свързани с този език, имат своя произход в големите монотеистични религии на Авраамската традиция - юдаизма, християнството и исляма.

Compositionality

Compositionality

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Compositionality За първи път публикуван на 8 април 2004 г.; съществена ревизия Fri Dec 7, 2012 Всичко, което заслужава да бъде наречено език, трябва да съдържа смислени изрази, изградени от други смислени изрази.

Connectionism

Connectionism

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Цитирайте този запис | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Connectionism За първи път публикувано на 18 май 1997 г.; съществена ревизия вт юли 27, 2010 Коннекционизмът е движение в когнитивната наука, което се надява да обясни интелектуалните способности на човека с помощта на изкуствени невронни мрежи (известни също като „невронни мрежи“или „невронни мрежи“).

Reliabilism

Reliabilism

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Reliabilism Публикувана за първи път на 21 април 2008 г. Надеждността е общ подход към епистемологията, който подчертава истинността, която води до процес, метод или друг епистемологично значим фактор, който формира убеждения.

Dialetheism

Dialetheism

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Dialetheism Публикувана за първи път пет декември 4, 1998; съществена ревизия Thu 28 март 2013 г.

Множествена реализация

Множествена реализация

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Множествена реализация Публикувана за първи път на 23 ноември 1998 г.

Средновековни теории на категориите

Средновековни теории на категориите

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Средновековни теории на категориите Публикувана за първи път пет април 14, 2006;

Правен позитивизъм

Правен позитивизъм

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Правен позитивизъм Публикувана за първи път на 5 януари 2003 г. Правен позитивизъм е тезата, че съществуването и съдържанието на закона зависи от социалните факти, а не от неговите достойнства.

Нютонизмът на Хюм и антиньютонизмът на Юм

Нютонизмът на Хюм и антиньютонизмът на Юм

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Нютонизмът на Хюм и антиньютонизмът на Юм Публикувана за първи път на 5 януари 2007 г. Философията на Дейвид Хюм, особено позитивният проект на неговата „наука за човека“, често се смята за моделирана върху успехите на Нютон в естествената философия.

Тропи

Тропи

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография тропи Публикувана за първи път сряда, 19 февруари 1997 г.; съществена ревизия сря 27 февруари 2008 г.

Алфред Жул Айер

Алфред Жул Айер

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Цитирайте този запис | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Алфред Жул Айер Публикувана за първи път на 7 май 2005 г.; съществена ревизия пет окт 22, 2010 Ей Джей Ейер (1910–1989) е само на 24 години, когато пише книгата, която прави неговото философско име Език, Истина и Логика (наричано по-долу LTL), публикувана през 1936 г.

Уилфрид Селарс

Уилфрид Селарс

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Уилфрид Селарс Публикувано за първи път на 22 февруари 1997 г. съществена ревизия пн 8 юни 2009 г.

Основоположни теории за епистемично обосноваване

Основоположни теории за епистемично обосноваване

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Основоположни теории за епистемично обосноваване Публикувана за първи път от 21 февруари 2000 г.; съществена ревизия пн 14 юни 2010 г. Фундаментализмът е възглед за структурата на оправданието или знанието.

Ревизионната теория на истината

Ревизионната теория на истината

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Ревизионната теория на истината Публикувана за първи път пет декември 15, 1995; съществена ревизия пет юли 28, 2006 Помислете следното изречение: (1) не е вярно.

Несъизмеримостта на научните теории

Несъизмеримостта на научните теории

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Информация за автора и цитирането | Friends PDF Preview | Търсене в InPho | PhilPapers Библиография Несъизмеримостта на научните теории За първи път публикуван сря 25 февруари 2009 г.

Абстрактни обекти

Абстрактни обекти

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Абстрактни обекти Публикувана за първи път на 19 юли 2001 г. Широко се предполага, че всеки предмет попада в една от двете категории: Някои неща са конкретни; останалото абстрактно.

Способности

Способности

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. способности Публикувана за първи път на 26 януари 2010 г. В сметките, които даваме един на друг, твърденията за нашите способности изглеждат незаменими. Някои способности са толкова широко разпространени, че мнозина, които ги имат, ги приемат за даденост, като например способността да ходят, или да напишат името си, или да кажат на ястреб от ръчна резачка.

Юда Абрабанел

Юда Абрабанел

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Юда Абрабанел Публикувано за първи път на 5 декември 2005 г. Юда Абрабанел (ок. 1465-след 1521), известен също като Леоне Ебрео, е важна преходна фигура в историята на еврейската философия.

Действие

Действие

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. действие Публикувана за първи път на 18 март 2002 г.; съществена ревизия Чт 1 ноември 2007 г. Ако главата на човек се движи, тя може или не може да е движила главата си и ако го е движила, тя може активно да е извършвала движението на главата си или просто, правейки нещо друго, да е причинила пасивно движение.

Теодор В. Адорно

Теодор В. Адорно

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Теодор В. Адорно Публикувана за първи път на 5 май 2003 г.; съществена ревизия пет авг. 3, 2007 Теодор В. Адорно е един от най-важните философи и социални критици в Германия след Втората световна война.

Джейн Адамс

Джейн Адамс

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Джейн Адамс За първи път публикувана сря 7 юни 2006 г.; съществена ревизия вт. 15 юни 2010 г. Джейн Адамс (1860-1935) може да бъде наречена първата жена „обществен философ“в историята на Съединените щати.

Предварителни директиви и заместващо вземане на решения

Предварителни директиви и заместващо вземане на решения

Това е файл в архивите на Философията на Станфордската енциклопедия. Предварителни директиви и заместващо вземане на решения За първи път публикуван вторник, 24 март 2009 г. Съществува груб консенсус в медицинската етика относно изискването за зачитане на автономията на пациентите: